Een belangrijke fase voor het kind is de lateralisatie. We spreken daarvan wanneer de spontane ontwikkeling uitloopt in een efficiënte asymmetrische functionele organisatie van de linker- en rechterzijde van het lichamelijk actiesysteem. Dit begint ongeveer bij het vierde levensjaar. De eenvoudige lateralisatie (één kant op kunnen werken met een begin en een einde) is ongeveer tussen het achtste en negende levensjaar voltooid. De secundaire lateralisatie (twee kanten op kunnen werken, complementair) tussen het tiende en twaalfde jaar. De integratie van deze twee leidt tot de geleidelijke ontwikkeling van de omkeerbare denk- en handelingsstrategieën. Ons brein is ook gelateraliseerd, dat wil zeggen dat de beide hersenhelften functioneel asymmetrisch zijn of dat ze elk verschillende functies en vermogens beheren. De twee helften werken altijd samen. Als de hersenhelften niet vlot samenwerken of elkaar hinderen kunnen alle aspecten van het functioneren aangetast worden op cognitief, emotioneel, sociaal, motorisch en vitaal vlak. Het hele systeem gaat onderpresteren en soms zwaar ontsporen.

Linker hersenhelft is o.a.verantwoordelijk voor:- de werk- en denkrichting naar rechts- bewust

- verbaal

- kan maar één ding

- digitaal, analytisch, detailgericht,

- opeenvolgend, één dimensionaal, expliciet

 

Rechter hersenhelft is o.a.verantwoordelijk voor:- werk- en denkrichting naar links- in stand houden van globale context waarin   dingen gebeuren.

- onbewust, voor-bewust

- begrijpt het onderliggende, impliciet

- kan meerdere dingen tegelijk

- werkt op de achtergrond

- spontaan, direct, intuïtief, creatief,

- gelijktijdig, context verschaffend

 

Ieder individu wordt geboren met een overgeërfde, niet- bewuste, min of meer dwingende voorkeur om naar links of naar rechts te werken, te ordenen en te denken. Het gevolg is dat het lichaam wat zich toewendt naar de wereld om contact te maken een actieveld projecteert dat in de aangeboren voorkeursrichting gepolariseerd is, naar rechts voor de rechtsgerichte en naar links voor de linksgerichte.
Voor een optimale ontwikkeling moet het kind eerst zijn eigen voorkeursdynamiek installeren en automatiseren om de latere de niet- voorkeur werkrichting te kunnen begrijpen.

Als dit niet optimaal geïnstalleerd wordt kan het kind dyslateraliseren.

Voor meer informatie zie: www. dyslateralisatie.nl