Vragen die spelen

Waarom raakt mijn kind in de puberteit volledig uit evenwicht?  Waarom komen opmerkingen zo hard binnen bij de jongere? Waarom kan mijn tiener overgevoelig zijn voor sfeer? Waarom is mijn tiener zo afhankelijk van zijn omgeving? Waarom is mijn tiener niet te motiveren ?

Waarom ben ik  zo beïnvloedbaar? Waarom voel ik mij zo anders dan mijn leeftijdgenoten? Waarom gedraag ik mij in een groep zo heel anders dan ik zou willen? Waarom ben ik boos op mezelf of op mijn omgeving? Waarom maak ik zo moeilijk vrienden?

Waar loop je mee rond of loop je tegen aan?

 • Gevoel altijd tegen de stroom in te zwemmen
 • Laag rendement van je inzet
 • Veel hoofdpijn klachten
 •  Slapeloosheid
 • Niet kunnen stoppen met denken
 • Concentratieproblemen
 • Onderpresteren tijdens stress, of demotivatie
 • overgevoeligheid voor prikkels uit de omgeving

Met name tieners maken een grote ontwikkeling door. Hun lijf en denkkader verandert snel. Dit is voor iedere tiener wennen. Soms zie je een duidelijke onhandigheid met dat “nieuwe”lijf, een zoeken naar de identiteit. Een heel normale ontwikkeling die met ups en downs gepaard gaat. Toch zijn er tieners die juist in deze periode te ver uit het evenwicht  raken en daardoor niet optimaal hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen en benutten. Mogelijkheden op gebied van IQ, contact maken, sporten en socializen.

Ik  ga altijd uit van de huidige leefsituatie en mogelijkheden van de persoon. De begeleiding is maatwerk.

 • De begeleiding kan bestaan uit: manuele technieken die een bijdrage leveren aan de lichaamsorganisatie
 • Bewustwording van de eigen mogelijkheden in denken en handelen
 • methodes vanuit de psychodynamica gericht op onder andere zelfvertrouwen, grenzen stellen, reflecteren en accepteren