Vragen die spelen

Waarom raakt mijn kind in de puberteit volledig uit evenwicht?  Waarom komen opmerkingen zo hard binnen bij de jongere? Waarom kan mijn tiener overgevoelig zijn voor sfeer? Waarom is mijn tiener zo afhankelijk van zijn omgeving? Waarom is mijn tiener niet te motiveren ?

Waarom ben ik  zo beïnvloedbaar? Waarom voel ik mij zo anders dan mijn leeftijdgenoten? Waarom gedraag ik mij in een groep zo heel anders dan ik zou willen? Waarom ben ik boos op mezelf of op mijn omgeving? Waarom maak ik zo moeilijk vrienden?

Met welke klachten kun je komen?

 • Gevoel altijd tegen de stroom in te zwemmen
 • Laag rendement van je inzet
 • Veel hoofdpijn klachten
 •  Slapeloosheid
 • Niet kunnen stoppen met denken
 • Concentratieproblemen
 • Onderpresteren tijdens stress, of demotivatie
 • overgevoeligheid voor prikkels uit de omgeving

Wat kunnen we voor de tiener betekenen?

Met name tieners maken een grote ontwikkeling door. Hun lijf verandert snel. Dit is voor iedere tiener wennen. Soms zie je een duidelijke onhandigheid met dat “nieuwe”lijf. Een heel normale ontwikkeling die met ups en downs gepaard gaat. Toch zijn er tieners die juist in deze periode te ver uit het evenwicht  raken en daardoor niet optimaal hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen en benutten. Mogelijkheden op gebied van IQ, contact maken, sporten en socializen.

Het lichaam is het scharnier tussen de wereld en je persoon. Als het lichaam uit balans is, is het moeilijk om als persoon op een juiste manier contact te maken met de leefwereld. De leefwereld is de wereld waar de tiener in leert, sport, en “speelt”.

In onze begeleiding werken wij met en op het lichaam. Wij gaan altijd uit van de huidige leefsituatie en mogelijkheden van de begeleide persoon. Daarom is de begeleiding altijd maatwerk. |
De begeleiding bestaat uit manuele technieken die een bijdrage leveren aan de lichaamsorganisatie door te werken aan:

 1. autonoom zenuwstelsel
 2. opbouw van de lichaamsas
 3. samenwerking tussen de hersenhelften
 4. organisatie van actie- en waarnemingsveld
 5. affectieve, emotionele tonusregulatie

Ad 1. Evenwicht tussen paraatheid/ actie en herstel/ rust. Lichaamsgevoel verhogen. Verbeteren van de proprioceptie waardoor de eigen waarneming verbetert ten aanzien van de houding en beweging. Dit is van groot belang in het contact maken met de leefwereld.

Ad 2. Daarbij kun je denken aan de organisatie van de lichaamsas met zijn 3 bewegingen. Buigen en strekken, draaien, zijwaarts bewegen naar links en naar rechts. Een goede integratie van deze opgerichte lichaamsas geven een sterke beveiliging. Dit geeft (zelf) vertrouwen en dynamische stabiliteit.

Ad 3. Deze samenwerking wordt gestimuleerd door specifieke technieken van bewegen. Dit gebeurt op de behandeltafel maar ook spelenderwijs met opdrachten en materialen.

Ad 4. De ontwikkeling van het waarnemingsveld is sterk gerelateerd aan de lichaamsorganisatie.  Wij richten ons op volgorde, oriëntatie in de ruimte en tijdsbeleving.

Ad 5. Spanning herverdelen. Stressverwerking optimaliseren. Spanning activeren om naar buiten te komen (e- motio).