FIER is het Vlaamse woord voor trots.
Het woord FIER betekent dat u/jij met recht trots mag zijn op de mogelijkheden die u of jij bezit. Mogelijkheden die aangelegd zijn, die gevormd zijn en die voor ieder individu uniek zijn.

De manier van begeleiden vindt haar oorsprong bij de methode Hendrickx. Deze methode staat voor persoonsgerichte psychomotorische begeleiding.  Deze manier van werken heeft invloed op het verbeteren van de lichaamsorganisatie om zo het functionele bewegen en het gedragssysteem te beïnvloeden.  De werkwijze is heel rustig. Altijd met kleding aan behalve de schoenen en riem.  Het is een therapievorm waar praten geen hoofdrol speelt.

Aanvullend op de manier van werken vanuit de Hendrickx methode worden de technieken toegepast die juist wel de bewustwording stimuleren. Deze technieken vinden haar oorsprong vanuit de psychodynamica.

Deze twee invalshoeken, Hendrickx en psychodynamica, worden flexibel ingezet. Ze zijn aanvullend aan elkaar waardoor de begeleiding effectiever is.