Het hoofdthema van al haar boeken is de loochening van het lijden in de kindertijd en de levenslange gevolgen daarvan. Aan de hand van levensbeschrijvingen van fictieve maar ook beroemde personen beschrijft ze in dit boek een uitweg uit de vicieuze cirkel van zelfbedrog en lichamelijke symptomen.