Het is een wijdverbreid misverstand dat aan kinderen alles zo vroeg mogelijk geleerd moet worden. Te veel wordt gekeken naar wat een kind moet worden. Te weinig wordt gekeken hoe het kind is, op dit moment. Met talloze voorbeelden schetst de schrijfster de problemen rond de huidige methodische aanpak van leren en opvoeden, versus de spontane ontwikkeling in de brede zin van het woord.