De problematiek van hoogsensitiviteit wordt vaak besproken vanuit de psychologie en de psychotherapie. In dit boek vertrekt de auteur van een andere invalshoek: het werken via het lichaam van de persoon en de intense verbondenheid en wederzijdse beïnvloeding van lichaam en geest. De auteur belicht, naast de psychologische, ook de lichamelijke aspecten van hooggevoeligheid. Persoonlijke groei kan zelfs starten vanuit het lichaam: via het ‘wijze’ lichaam kan iemand zijn weke en emotionele hooggevoeligheid laten evolueren naar een veerkrachtige fijngevoeligheid.