Duur van de begeleiding:

 • intake en onderzoek 60 minuten €55,00
 • verslag van het onderzoek €40
 • begeleiding en oudergesprekken €19.50 per 30 minuten
 • De begeleidingsduur is ongeveer 6-9 maanden, afhankelijk van de begeleidingsvraag en mogelijkheden. De frequentie en duur is individueel bepaald.
 • Het heeft de voorkeur 2 maal per week 30 minuten te begeleiden gedurende de eerste 2 maanden. Om praktische redenen wordt regelmatig gekozen voor 1 maal per week 45 minuten- 60 minuten.

“Het kind heeft altijd gelijk” is een veelgenoemde uitspraak in de KOH. Met “gelijk” bedoelen we de “interne logica” die het gedrag van het kind begrijpelijker maakt. In de begeleiding proberen we de mens in ontwikkeling (alle leeftijden) te leren kennen (d.m.v. systeemanalyse en systeemsynthese) om zo het intentionele gedrag  te kunnen begrijpen. 

Voor de begeleiding wordt altijd uitgegaan van de verschillende deelfuncties die het lichaam vervult.

 • Het lichaam als vitaal-biologisch systeem (bio-energetisch en psychosomatische aspecten)
 • Het lichaam als relationeel systeem (motivatie, psychodynamische aspecten, stressgevoeligheid)
 • Het lichaam als bekwaam handelingssysteem

Tijdens de begeleidingen werken wij onder andere aan:

 • Propriocepsis verbeteren of waarneming van het eigen lijf optimaliseren.
 • Opbouw van de lichaamsas.
 • In balans brengen van achtergrond spanning.
 • Functionele training van het gebruik van zowel linker als rechter hersenhelft en de samenwerking tussen beiden.
 • Oefeningen voor het beleven van  tijd, ruimte, volgorde
 • Vitale functies. Regulatie van temperatuur en ademhaling.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.vkoh.be