Duur van de begeleiding:

 • intake en onderzoek 60 minuten €80,00
 • verslag van het onderzoek €40
 • begeleiding en oudergesprekken €19.50 per 30 minuten
 • voortgangsverslag per mail €19.50 per 30 minuten gemiddeld 6-9 maanden. De frequentie en duur is individueel bepaald. Kinderen meestal 2 maal 30 minuten per week de eerste 2 maanden.De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens de methode Hendrickx (KOH) is in België  ontstaan en wordt daar al vele jaren toegepast. In Nederland staat het gebruik van deze methode nog aan het begin van de KOH benadering is de aandacht voor de complexe sleutelrol van het lichaam in de interactie  tussen de persoon en zijn leefwereld.

“Het kind heeft altijd gelijk” is een veelgenoemde uitspraak in de KOH. Met “gelijk” bedoelen we de “interne logica” die het gedrag van het kind begrijpelijker maakt. In de begeleiding proberen we de mens in ontwikkeling (alle leeftijden) te leren kennen (d.m.v. systeemanalyse en systeemsynthese) om zo het intentionele gedrag  te kunnen begrijpen. 

Voor de begeleiding wordt altijd uitgegaan van de verschillende deelfuncties die het lichaam vervult.

 • Het lichaam als vitaal-biologisch systeem (bio-energetisch en psychosomatische aspecten)
 • Het lichaam als relationeel systeem (motivatie, psychodynamische aspecten, stressgevoeligheid)
 • Het lichaam als bekwaam handelingssysteem

Tijdens de begeleidingen werken wij onder andere aan:

 • Propriocepsis verbeteren of waarneming van het eigen lijf optimaliseren.
 • Opbouw van de lichaamsas.
 • In balans brengen van achtergrond spanning.
 • Functionele training van het gebruik van zowel linker als rechter hersenhelft en de samenwerking tussen beiden.
 • Oefeningen voor het beleven van  tijd, ruimte, volgorde
 • Vitale functies. Regulatie van temperatuur en ademhaling.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.vkoh.be