Burn-out  en kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens methode Hendrickx

Het ontstaan van een burn-out gaat langzaam. Stress, overmatig werken, nare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een overlijden van een dierbare, onzekerheid,  moeite met contact en relaties, verlies van een baan kunnen allemaal van invloed zijn op het ontstaan van een burn-out. Pas na langere tijd kunnen deze oorzaken sporen achterlaten. Wat je voorheen zonder veel inspanning kon doen wordt een energievretende opgave. Je wordt je opeens bewust dat veel activiteiten moeite kosten. Naast vermoeidheidsklachten en het gevoel minder goed te kunnen functioneren kun je last krijgen van aandachts- en concentratie problemen, de zogenaamde cognitieve klachten. Dit betekent dat er veel aanspraak gemaakt moet worden op het linkerbrein, dit is het bewuste brein om alles vol te kunnen houden.

In het begin van zo’n periode kan men door deze compensatie zich staande houden. Maar dit vraagt  veel energie van het persoonlijke gedragssysteem wat betreft de vitale gezondheid, het sociaal emotioneel functioneren en het motorisch-cognitief denken en handelen. Het is een vorm van overleven die iedereen bij tijd en wijle gebruikt. Echter als deze periode te lang duurt OF als  het lijf niet meer weet hoe het uit die overlevingsstand moet komen, kan  uitputting ontstaan.

Het gebruik maken van het bewuste brein kost meer aandachtsenergie dan het gebruik maken van het spontane brein. Bij veelvuldig gebruik van het bewuste brein als gevolg van het overleven, zien wij vaak in de praktijk dat het rechterbrein minder in gebruik genomen kan worden. Hierdoor wordt niet alleen het spontane, directe,  intuïtieve handelen verminderd  maar ook andere functies van het rechterbrein, zoals bijvoorbeeld overzicht, meerdere dingen tegelijk kunnen doen. Het verminderd beschikbaar zijn van deze  functies maakt dat de wereld om de persoon heen nog ingewikkelder wordt. Juist op een moment waarbij overzicht, context en creativiteit een belangrijke ondersteuning zouden kunnen zijn om de “boel op de rit te krijgen”. In onze therapie richten wij ons op het wakker maken van het rechterbrein, de samenwerking tussen linker en rechterbrein en vermindering van de overactiviteit van het linker brein. Met als doel een optimale samenwerking tussen het linker en rechterbrein zodat zij opnieuw als complementaire eenheid kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat de hersenhelften elkaar kunnen ondersteunen, stimuleren en remmen. Met als doel dat er herstel gevonden wordt in het persoonlijk functioneren.