Vanuit ervaring van de afgelopen 10 jaar valt mij op dat dyslexie het gedrag enorm kan beïnvloeden. Voordat dyslexie gediagnostiseerd is, heeft een kind al een traject afgelegd. Als leeftijdsgenootjes de letters en het lezen oppikken en hij of zij dat vermogen op dat moment niet heeft, gaat het kind een compensatie strategie toetsen. Ik merk dat deze compensatie zich op verschillende terreinen  kan manifesteren. Deze strategieën zijn soms diep ingesleten en moeilijk weer te normaliseren als de aandacht voor deze strategieën ontbreekt.

Een voorbeeld: voordat de dyslexie ontdekt wordt kan een kind zichzelf aangeleerd hebben direct met zijn of haar opdracht te beginnen. Nog voordat de uitleg klaar is. Immers dat geeft het kind extra tijd om het werk af te krijgen. Het mist daardoor soms de essentie van de opdracht en maakt onnodig fouten. Dit versnelde of gehaaste werken is niet 1,2,3 verdwenen na de diagnose of tijdens de dyslexie trainingen. Extra aandacht voor rust, de tijd nemen is belangrijk. Het aanleren van dit gedrag is het meest effectief als dit in het voorbewuste getraind wordt. Zonder extra de nadruk te leggen op rust en tijd nemen, dit gedrag uitlokken door specifieke opdrachten en handelingen.

Een ander terrein waarop de compensatie zich kan manifesteren is het psycho somatische vlak. Vermoeidheid, allergie, eczeem, astma kunnen het gevolg zijn van een overbelast systeem. Het kind doet stinkend zijn best en haalt alles uit de kast om te kunnen wat de leeftijdgenootjes kunnen. Echter het mist de nodige tools om dit te kunnen. Nadat de oorzaak van het niet mee kunnen komen bekend is, zal het vitale systeem de rust en herstel weer moeten leren vinden en in gebruik nemen. De enorme alertheid en intensiteit om mee te komen kan losgelaten worden. Dit lukt soms niet en kan door specifieke begeleiding, hersteld worden.

Prikkelbaarheid, driftbuien, onzekerheid, besluiteloosheid, zich terugtrekken kunnen ook een gevolg zijn van dyslexie. Het is belangrijk dit mee te nemen in de begeleiding. Het heeft tijd nodig en veel positieve ervaringen om dit gedrag te herstellen. Door binnen de praktijk te werken zonder cijfers en letters worden oefeningen gedaan waarbij aanspraak gedaan wordt op de mogelijkheden die het kind bezit en waarbij het niet gehinderd wordt door zijn of haar dyslexie. Het kind ervaart de oefeningen en het uitvoeren van de opdracht als een prestatie.